Στην κοπή πίτας της ΕΑΛ.

Τιμώντας τους Τρεις Ιεράρχες με διαθεματικό μάθημα
29 Ιανουαρίου 2019
6ο Σεμινάριο Φυσικής : Κύματα
19 Φεβρουαρίου 2019

Στην κοπή πίτας της ΕΑΛ.

Ο Χρήστος Σωτηρόπουλος και ο Γιώργος Καραγεωργόπουλος παραβρέθηκαν στην κοπή πίτας της ΕΑΛ. Συνομίλησαν με τον πρώην πρόεδρο Σπύρο Μπαρμπούτη και τον νυν πρόεδρο Γιάννη Περουλάκη ,δεχτήκανε τις ευχαριστίες τους για την μέχρι τώρα συνεργασία μας και δεσμευτήκανε για την συνέχιση της χορηγικής υποστήριξης του εκπαιδευτι-κού μας οργανισμού προς την ΕΑΛ.